A – B – C

De eerste drie letters maken in het spirituele alfabet een combinatie. Ze vertegenwoordigen een bepaalde cyclus. De A is daarvan het begin, de C het eind.

De A is het meest gericht op het persoonlijke, de C is het meest in contact staand met de wereld, en de B is voornamelijk gericht op de naaste familie, met name richting kinderen.

De A is bezig is met eigen gedachten en gevoel.

De C is contactueel gezien gemakkelijker, maar oppervlakkiger.

De B zit er tussenin, gaat via via, wat gepaard gaat met inzicht achteraf.

Zit er een A in een naam dan is het persoonlijke aspect sterker, zit er een C in dan is het contact naar de buitenwereld gemakkelijker. Dus iets wat met een A begint of een A op een tweede plaats heeft, of twee A’s in een naam, heeft de concentratie gericht vanuit of met zichzelf. Als ik een product moet kopen, kan ik beter met een C’tje praten, want het A’tje vertelt mij een persoonlijke mening en een C’tje legt de mogelijkheden naast elkaar, is minder persoonlijk betrokken, geeft aan welk apparaat voor jou het beste is..

A – B – C : hoedanigheid van baby tot in de wereld

A: Begin                               persoonlijk                        verinnerlijkt                       ego

B: Midden                          kind/fam.                           inzicht achteraf                familie

C: Eind  wereld                 oppervlakkig                     relaties naar buiten

Zo hebben alle letters onderling een speciale verbinding. Niet allemaal zo eenvoudig inzichtelijk als het a-b-c maar, maar de gehele spirituele kringloop is er in te vinden.

In ieder persoonlijk leerproces volg je automatisch de symboliek van het alfabet. Als je inzicht hebt in deze symboliek, dan wordt jouw leerweg je als vanzelf duidelijk

Ik geef je een uiterst korte impressie van het totale alfabet:

De mens in het alfabet:

De A, B, C als hoedanigheid (van baby tot in de wereld), de D, E, F als proces van groots naar klein (energie naar stof) zijn beide drie-eenheidprincipes. Hierna volgt de symboliek van de G (energie) – naar de H (werking) – naar de I (naar het oog voor detail toe) – tot in de stof naar het oog voor het persoonlijke J, waar je eerst van de kleine stukjes uitgaat K en daarna naar de grote lijnen L, de korte en lange termijnplanning.

Na de L komt er een nieuw facet bij en dat betekent dat de dubbelheid zijn intrede doet! Er is verbinding (m) en je blijft ook in de spanning van overdag staan (n).

Daar komt een vervolg op. Dat hoort bij de stroming (o) en de oorzaak en gevolg (p), en daaraan hangt dan het geweten (q).

Het weten is weer een eerste schakel.

Bij de M begint het bewuste kosmische spel en de dubbelheid. Daar begint de vraag… en de rest maakt zich weer waar in de stof. De spanning, de mogelijkheden, de helderheid… (o), het voor en achter het zichtbare (p) en de eerste afronding volgt in het weten (q).

De letters M t/m Q beginnen allemaal sterk innerlijk. Ze krijgen wel een uiting, maar de oorsprong blijft lange tijd alléén innerlijk. De R is de eerste letter die bewust met het uiterlijke vormgeving begint. Met de innerlijke kracht om iets te doen (opgebouwd uit alle eerdere letters), komt de “zelfschepper” in beeld.

Bij de S gaan de dingen op zijn plek vallen. De S gaat de extremen verbinden. Zodat je ook werkelijk kunt zien, dat zowel zwart als wit uit hetzelfde materiaal zijn opgebouwd en in wezen een verschillende uiting van hetzelfde zijn.

De eerstvolgende is de letter T, die je het eerste handvat geeft. Wat je voordien in innerlijke ontwikkeling hebt herkend, kan nu een bewuste keuze in gemaakt worden.

En de U zorgt ervoor dat je bij die keuze stil kunt staan. Vandaar dat de U naar ontspanning leidt. Dat wat in verbinding bij de S reeds ‘aanwezig’ is, en via de keuze (T) in de openbaarheid gebracht werd, kon door de U aan elkaar geknoopt worden. Er ontstaat een reële verbinding! Dat maakt de V duidelijk in zijn eigenheid. Acceptatie en vervolmaking in de persoonlijkheid.

Dan komt de W. Voor het eerst heb je beschikking over twee vermogens. De oude manier van zijn en de nieuwe manier van zijn. De W gaat zijn aanzet geven terug richting de A, het opnieuw geboren worden. Hetzelfde gaat zich wederom aandienen in een ander jasje. Of ben je ondertussen werkelijk veranderd en bewust geworden?

Ga je de verandering werkelijk doorzetten dan gebruik je de X Y Z.

Doe je dit niet dan begin je na de W opnieuw bij de letter A en hetzelfde proces gaat zich aandienen in een totaal ander jasje.

De drie letters die de ontsnappingsclausule kunnen brengen, zijn de X, Y en Z!

Die X geeft je inderdaad die eerste eenheidservaring en vervaagt de streep tot een schemer. De Y maakt het schemergezicht open. En de Z is de voleinding en zorgt ervoor dat de streep weg is. Dan er is geen verschil meer tussen het stoffelijke en de energie! De les is geleerd.

Ook dan begint er een nieuwe hoedanigheid . Niet hetzelfde in een ander jasje, maar een nieuw proces!

Als je op die manier in een volgende cyclus komt, dan is er inderdaad een afronding geweest.

Vanuit de W zou je het mooiste gedeelte missen. En bovendien je openstellen voor een herhaling in plaats van een nieuw begin.

Boek
Kaart-spel