de symbolische betekenis van de letters van het alfabet

A: Verbinding met stof in drie-eenheid. (verbindingsletter)

B: Capabel zijn in begrip van.

C: Omarmend, karmatisch van oorsprong.

D: Overgang in levensfases, overzicht in inzicht.

E: Belevende verbindingen. (verbindingsletter)

F:   Scherp, heftig.

G: Potentie  (potentieletter)

H: Aandacht

I:    Afwerking in detail.

J:   Persoonlijk, aangehaakt.

K: Evenwicht.

L:   Gestaag voortgaand, doorzetten.

M: Kosmische verbinding. (potentieletter)

N:   Geeft de beschikking kans te beschikken over, spanning.   (potentieletter)

O: Stromende energie. (verbindingsletter)

P: Oogst.

Q: Kennis, verstand, weten.

R: Kracht.

S:   Openbaring. (potentieletter)

T: Leiden, lijden.

U: Ontspanning.

V: Eigenheid, het unieke zijn.

W: Aardse verbinding.

X: Omarming, magnetisme, zegen.

Y: Ontvangen. (potentieletter)

Z:   Balancering, voleinding. (verbindingsletter)

Wat uitgebreider:

A            Verbinding met stof in drie-eenheid

Hiermee wordt bedoeld dat uw ziel de verbinding met de stoffelijke materie is aangegaan om deze in eenheid te brengen met de geest. Deze letter vertegenwoordigt een behoorlijke opdracht in uw leven. Drie-eenheid van stof, geest en ziel is een staat van innerlijke harmonie, die door de verbinding met de stof nog eens extra benadrukt wordt om te verwerkelijken. Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn om dit te verwerkelijken. Het weten dat uw ziel dit als opdracht heeft, kan u helpen om aandacht te schenken aan de betekenis van lichaam, geest en ziel in een evenwichtige toestand.

B             Capabel zijn in begrip van

Deze letter geeft een potentie aan. Het betekent dat u in staat bent om dat wat er gebeurt in uw leven te begrijpen en te verwerken. Als het de eerste letter van uw naam is, dan speelt deze letter een dominante rol in uw leven.

C             Omarmend, karmatisch van oorsprong, contactueel

Deze letter geeft u de mogelijkheid om de vrouwelijke kwaliteiten van zorg en ondersteuning te bieden, terwijl u zich bewust mag worden hoe en of u deze kwaliteiten in uw leven toelaat. Deze letter brengt u allerlei verbindingen ter lering. 

D            Overgang in levensfases, overzicht in inzicht

Deze letter brengt u het inzicht waarmee de dagelijkse beslommeringen zich tot daadkracht brengen. De kracht van de wil is bij deze letter duidelijk aanwezig. Gebruikt u de wil om uw persoonlijke zaken te behartigen dan zal deze letter u steeds op de vingers tikken. De wil van de ziel zal steeds opspelen en de orde van de dag verstoren, totdat u zich kan overgeven aan die wilskracht van de ziel. Dan zult u overzicht kunnen ontvangen in de juiste bedoeling van verwerkelijking van de wil.

E             Belevende verbindingen

Deze letter staat voor alle soorten van belevingen. Met deze letter overkomen u van allerlei belevingen die u niet had gepland. De letter veroorzaakt spontaniteit, verrassingen, maar ook vervelende onverwachtse zaken.

F             Scherp, heftig

Deze letter brengt u een scherpe tong. Al dan niet naar buiten gebracht, dan toch zeker in gedachten. Tegelijkertijd heeft deze letter een oordeel in zich wat eerlijkheid en openheid gebiedt, maar ook kan ontaarden in zelfzucht. De krachtigste kant van deze letter bevindt zich in de kern, waarmee u de kans krijgt om ervaringen in een juist perspectief te plaatsen.

G            Potentie

Deze letter is de letter van zuivere energie, die zich tot werking brengt. De mate en de manier waarop u deze letter tot manifestatie brengt geeft aan hoe u energie omzet tot daadkracht. Iedere energie heeft de mogelijkheid tot omzetting. Het vermogen van dualiteit brengt u de keuze. Een extra aanwijzing: voel u tot niets verplicht.

H            Aandacht

Deze letter vraagt om aandacht. In alle vormen van leven ligt aandacht. Aandachtig zijn voor wat je overkomt, wat anderen overkomen en hoe jouw aandacht aanwezig is voor dat wat jij bent en kunt betekenen. Aandacht is de grondtoon van het leven. Het brengt zowel aandacht naar buiten als naar binnen.

I              Afwerking in detail

Deze letter brengt een perfectionisme, wat inhoudt dat iedere taak werkelijk tot het einde toe uitgewerkt zal worden. Of dit nu innerlijk of uiterlijk gebeurt, de afwerking zal plaatsvinden. De letter I is een directe verbindingslijn van ziel en stof, waardoor deze letter bevestigend zal werken in de uitvoering van de zielstaak.

J              Persoonlijk, aangehaakte energie

Deze letter staat voor verwerkelijking in de persoonlijkheid. Het betekent dat er energie tot werking is gebracht die onontkoombaar gerealiseerd zal worden. Evengoed betekent het dat veel ervaringen voornamelijk bezien worden vanuit de persoonlijkheid en minder vanuit de ziel. Er is veel aarding aanwezig in deze letter. Aarding tot manifestatie. Als de zielsverbinding is gerealiseerd zal de letter J je helpen jouw taak in het leven te verwerkelijken.

K             Evenwicht

Deze letter zorgt voor balancering van de ontvangen belevingen. Het brengt evenwicht in de status van lichaam en geest. Oorzaak en gevolg horen immers bij elkaar. De zielskracht brengt zichzelf tot manifestatie in de juiste bedoeling. Het ligt aan de flexibiliteit van geest en lichaam hoe hierop wordt gereageerd.

L             Gestaag voortgaand, doorzetten

Deze letter brengt de aarding tot daadkracht. Groei is het sleutelwoord. Bewust of onbewust doet niet ter zake. Wording gebeurt vanzelf, waardoor het ‘zijn’ steeds verder zal vorderen. Deze letter staat voor een marathon, die onherroepelijk doorlopen en gefinisht wordt ongeacht de omstandigheden.

M           Kosmische verbinding

Deze letter betekent dat er een directe kosmische verbinding is met de energie kracht en de energie liefde die in drie-eenvoud gebracht wordt in de stof. Een letter met veel verantwoording. Met directe ondersteuning van de kosmische werking. Een letter op zoek naar vrijheid.

N            Geeft de beschikking kans te beschikken over

Deze letter is weer een potentie letter. Het geeft u de gelegenheid om in volpotentieel gebruik te kunnen maken van uw zielsbezit. Dit vereist natuurlijk wel de nodige overgave om de wil van de ziel te kunnen verwerkelijken.

Het zal meer dan eens gestagneerd worden, maar de potentie zal iedere keer weer de kop op steken, waardoor er geen andere weg te volgen is dan die van jezelf.

O            Stromende energie

Deze letter staat voor overgave aan de bedoeling van de incarnatie. De stromende energie is zowel kosmisch als vanuit de meer geconcentreerde zielsenergie. Het geheel in het deel, waardoor het deel zijn geheel kan manifesteren dankzij de persoonlijkheid die is gevormd.

P             Oogst

Deze letter heeft de betekenis van beleving van verworven zielskracht. De bedoeling is om deze verworven zielskracht te manifesteren in de persoonlijkheid, waardoor deze zijn bevestiging krijgt en opgeslagen mag worden in zielsbezit. Het is het binnenhalen van de oogst, maar ook het oogsten van dat wat men nu heeft gezaaid.

Q            Kennis, verstand, weten

Deze letter bevat zowel aardse kennis alswel zielskennis. Het ge-‘weten’ heeft ervaring in hoe er gehandeld moet worden. De Q is letterlijk een verstandige letter, die de mogelijkheid heeft om de kosmische energie te verbinden met die van de aarde en die te laten zijn, zonder dwang of drang.

R             Kracht

Deze letter is een krachtbrenger om de zielskracht in het lichaam te laten verschijnen. Zielskracht heeft de neiging zich op te dringen aan de persoonlijkheid. Dit houdt ook in dat er bij gebrek aan luisteren van de persoonlijkheid naar de ziel een onevenwichtigheid ontstaat. De kracht om te veranderen, om te manifesteren om te ‘zijn’, wordt ook door deze letter aangeleverd.

S             Openbaring

Deze letter is een verbindingsletter tussen de ziel en de persoonlijkheid. Het verbindt beiden tot elkaar, waardoor er in de persoonlijkheid duidelijkheid mag ontstaan in wie en wat je werkelijk bent. Gelijkmatigheid van belevingen

T             Lijden, leiden

Deze letter is van dubbele betekenis. Zowel het lijden met een lange ij als het leiden met een korte ei zijn onderdeel van deze letter. Als de ziel het onderwerp van vertrek is betekent het leiden. Als de persoonlijkheid het onderwerp van vertrek is betekent het lijden.

U            Ontspanning

Deze letter is probleemloos. Als vanzelfsprekend kunt u de gebeurtenissen die u overkomen aan en weet u altijd weer de draad op te pakken.

V             Eigenheid, het unieke zijn

Deze letter staat voor de specifieke eigenschappen die u tot manifestatie mag brengen. Het is de letter van een talent. De plaats van deze letter in uw naam is van belang voor het manifesteren hiervan.

W           Aardse verbinding

Deze letter gebruikt de energieën letterlijk op twee benen. Dit kan standvastig zijn, maar ook egoïstisch. De mate en manier waarop u zich manifesteert laat anderen zien in hoeverre u de betekenis van energie heeft begrepen.

X             Omarming, magnetisme, zegen

Deze letter geeft u alle gelegenheid om vertrouwen te realiseren. Dit kan alleen in uzelf plaatsvinden, maar kan ook doorgegeven worden aan anderen. Een zonnetje in huis, deze letter.

Y             Ontvangen

Deze letter zorgt voor doorstroming van de energie naar de persoonlijkheid. Op welke plaats deze letter ook staat, het ontvangende vermogen werkt als bundeling van krachten.

Z             Balancering

Deze letter brengt de energie in verbondenheid naar de stof, waardoor de energie zich in het leven van begin tot eind zal kunnen manifesteren. Er is geen ontsnapping mogelijk, de energie van de ziel zal zijn taak volbrengen.