Ik ben heel mijn leven lang al geïnteresseerd in de mens. In zijn vorm. In zijn inhoud. In het samengaan van die vorm met die inhoud. Ik heb intensief gewerkt met kinderen, volwassenen, ouderen en bejaarden via verschillende vormen van bewegingsonderwijs. Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen kwaliteiten en bijzonderheden.

De afgelopen 35 jaar heb ik de samenhang van lichaamshouding met het basisgevoel onderzocht. onder het basisgevoel versta ik de onderstroom van onafgebroken gevoelsaanwezigheid, die in het bewustzijn los kan staan van wat er in ‘het hier-en-nu” gebeurt. Een soort achtergrondruis. Een onderstroom die je onbewust beïnvloed. Met andere woorden: hoe de levensinstelling in de loop der jaren invloed heeft gekregen op de lichaamshouding. Het gaat over de manier waarop lichamen opgedane spanningen verwerken of in zich opslaan. En hoe dit uiteindelijk de souplesse, de houding en de uitstraling van een persoon beïnvloedt.

Jarenlang heb ik de interactie tussen lichamen geobserveerd tijdens gewone dagelijkse handelingen. Zoals de manier waarop iemand van houding verandert bij een praatje op de markt, of hoe iemand de tankdop opraapt die uit de handen is gevallen. Zomaar van die gewone onopgemerkte bewegingen die de mens maakt.

Het gaat mij om de samenhang van het lichaam met de geest. Het gaat mij om de uitwisseling in energie. Energie kan sterk veranderen. Het gaat me om de spanningsopslag bij geremde en/of onderdrukte emoties en hun effect op de lange duur. Het gaat er mij om hoe je onbewust reageert op bijvoorbeeld afhangende schouders of een holle rug. Met andere woorden hoe een lichaam reageert op een ontmoeting met een ander en wat er dan in beide personen gebeurt.

Hoe voeten, knieën, benen, bekken, romp, armen, schouders en hoofd reageren op spanningen en de gevolgen hiervan op de lichaamshouding wordt beschreven aan de hand van de vormen die er dan ontstaan. Van afhangende schouders tot hamertenen en van x-benen, een holle rug tot een asymmetrische houding. Ieder lichaamsdeel wordt in de pdf uitgebreid behandeld.

De connectie tussen brein en lichaam is bijzonder! Per dag heb je meer dan 50.000 gedachten. En dan denk je er óók nog bij! Verder beweeg je je op ieder moment wel ergens. En je voelt gevoelens. Er komt van buitenaf veel informatie op je af. En je hebt tegelijkertijd ook een eigen mening. Bij elkaar is dit een hele lading informatie die  verwerkt moet worden door het brein en het lijf. Deze verwerking maakt ieder lichaam bijzonder. Daar waar gedachten en gevoelens persistent zijn, krijgen ze invloed op de houding en beweeglijkheid van een persoon. Jouw gedachten en gevoelens beïnvloeden al jouw lichamelijke systemen! Er ontstaan lichamelijke kenmerken zoals hoge schouders, holle ruggen, verschillende soorten bolle buiken, hamertenen, doorslagarmen, gekantelde bekkens, hoge billen, stijve vingers enz. Wat hebben deze lichamelijke kenmerken te betekenen? Daarover gaat het boekBREINLIJF en bodywijsheid.

We gaan uit van een menselijk lichaam. En als het goed is kan dat menselijk lichaam lopen, zitten en liggen en héél veel variaties op deze drie mogelijkheden uitvoeren. Een behoorlijk aantal bewegingen kunnen gelijktijdig gemaakt worden. Het merendeel van de bewegingen wordt achteloos gemaakt. Het lichaam is meer dan een ‘bijna geruisloze machine’ die helpt om de geest voort te bewegen. Lichaam en geest zijn werkelijk één geheel. Ben je opgetogen dan zorgen zenuwstelsel, hersenen en hormonen er samen voor dat er overal in het lichaam bijpassende acties worden aangestuurd, zodat jij in staat bent om aan blijdschap vorm te geven op een manier die je past. Bij boosheid vinden er ook allerlei chemische en hormonale impulsen in het lichaam plaats. Met een ander effect. Wordt er gewisseld van gemoedsstemming dan levert het lichaam direct aanpassing om dit beleefbaar te maken. Vreugde, blijdschap en plezier brengen in het lichaam andere reacties teweeg dan boosheid, jaloezie of verdriet. Gevoelens zorgen ervoor dat het lichaam een passende energie-uitstraling krijgt, ondanks dat er moeite gedaan wordt om deze reacties te verbergen. Beleving wordt mogelijk gemaakt dankzij een prachtig, lichtend, ingenieus, energetisch, elektromagnetisch, chemisch, atomisch en hormonaal pakket van samenwerking tussen de cellen van het lichaam en de geest als perceptie-instrument voor een persoonlijke vertaling. Zodat je het als persoonlijkheid ook daadwerkelijk kúnt ervaren. Perfecte medewerking van alle betrokken elementen!

Het eerste levensjaar wordt intensief gebruikt om allerlei bewegingen te oefenen zodat er automatismen ontstaan. Zodat er in het verdere leven geen aandacht hoeft te gaan naar hoe ook al weer een volgende stap te zetten. Deze automatismen bevinden zich in het onderbewuste. Bewegingen komen naderhand dus vanuit het onderbewuste; dus zonder dat je het in de gaten hebt. Soms ontstaat beweging als een reflex. Ze dient dan om het lichaam te beschermen, zodat lichaamsdelen wegtrekken van hete kachels. Dit wegtrekken van vernietigende beïnvloeding vindt niet alleen plaats als er kans is op beschadiging. Dit systeem vindt plaats in iedere cel van het lichaam. Lichaamscellen zullen zich ook ‘wegtrekken’ van toxische beïnvloeding. Zo’n lichaamscel sluit zich voor die beïnvloeding. De celwand (de huid van een cel) heeft receptoren die de omgeving van de cel aftasten en effectoren om de ‘voeding’ binnen te laten. Zo zullen cellen zich openstellen bij voedende informatie. Iedere cel ‘leest’ continu de informatie rondom diens omgeving. Al naar gelang de aard van die informatie sluiten de effectoren van de celwand zich (bescherming) of openen ze zich (groei). Allebei tegelijk gaat niet. Het is óf beschermen óf openstaan voor groei. Toxisch of voedend? Drie keer raden wat gezonder is voor een lichaamscel (en dus voor jou, want jij bestaat uit die lichaamscellen). Wat er op celniveau afspeelt in het lichaam, is in het grotere geheel evengoed van waarde.

Bewegingen kunnen om verschillende redenen ontstaan. Bewegingen in het lichaam ontstaan gewoonlijk door bewuste gedachten en door gevoelens. Onze bewegingen worden aangestuurd door onze perceptie over de zintuiglijke informatie die aangeboden wordt. Wat je ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft is informatie, die betekenisgeving krijgt in de hersenen. Hierdoor ontstaat er beweging. Bij iets leuks zien, kijk je beter. Het is een aantrekkend beeld. Naar liefdevolle woorden luisteren is ondersteunend. Het is informatie die prettig aanhoort en de beweging versoepelt. Bij iets lekkers ruiken, ga je je neus achterna. Een prettige aanraking voelt oké en vraagt om herhaling en is aftastende oriëntatie. En net als bij een lichaamscel levert het vermogen van de uitgebreidere tast informatie over de plaats en de ruimte waarin je je bevindt. Plus wat er aan extra gegevens vanuit dat energieveld nog opgepikt kan worden. Ook heel belangrijk! Bewegingen die vertoond worden naar aanleiding van al deze zintuiglijke informatie, hebben te maken met persoonlijke perceptie over deze informatie. De informatie wordt gekoppeld aan herinneringen en de uitgaande informatie naar het lichaam bepaalt hoe je je beweegt. Het lichaam is uiterst gehoorzaam en volgt niet alleen alle bewuste informatie, maar reageert tegelijkertijd ook nog eens op onbewust blijvende informatie. Deze onbewust blijvende informatie is vele malen groter dan de hoeveelheid bewuste informatie die per seconde via betekenisgeving verwerkt kan worden. Als je je bedenkt dat hartslag, ademhaling, spijsvertering, het endocriene stelsel, lymfestelsel, zenuwstelsel en alle cellen in het lichaam ook iedere seconde hun informatie afgeven… Zolang er geen aanleiding bestaat tot aanpassing in deze informatiestroom blijven de lichaamsprocessen onbewust. Het lichaam vraagt er geen aandacht voor. Het bewuste deel is dat deel waar je je bewust van kunt zijn. Het bewuste deel geeft je de indruk dat je de leider bent van lichaam en geest. Het is echter alleen het bovenste topje van de ijsberg. Het onbewuste en onderbewuste met daarin alle lichaamsprocessen en alle aangeleerde patronen vormen de overige 95% van de ijsberg. Een ander woord hiervoor is het verleden. Gedachten ontstaan in het onderbewuste en stijgen op naar het bewuste. Gedachten worden meestal gevormd vanuit aangeleerde programmatie. Aangeleerde programmatie is in eerste instantie hulp om te overleven. In tweede instantie worden er programma’s aangeleerd die nodig zijn om een functie in de buitenwereld in te kunnen nemen. In het onderbewuste bevindt zich ook nog de bron van creativiteit. Dit deel kan zich ook naar het bewuste koppelen. Wie is er sneller? Programmatie of creativiteit? Programmatie brengt je de kracht van het verleden. Creativiteit brengt je de kracht van het nu. Van alle informatie die verwerkt worden binnen de huid van een mens is het mogelijk om je maar van maximaal zo’n vier tot vijf procent bewust te zijn. De overige procenten horen bij het onderbewuste en het onbewuste. Het is dus niet zo dat je maar weinig van je hersenen gebruikt, zoals vroeger wel werd beweerd. Je kunt je maar van ongeveer 5 % bewust zijn, gemeten naar de informatiestroom die het hele lichaam per seconde te verwerken krijgen. Bewuste gedachten weet je op het moment dat je ze denkt. Het zijn gedachten die dankzij het huidige moment veranderen in denken. Te pas en te onpas sijpelen er gedachten vanuit ingebrachte programmatie het bewuste binnen. Deze gedachten volgen oude, nog steeds werkende programma’s. Zonder dat je ervan bewust bent, worden de gedachten die je wilt denken door deze oude patronen beïnvloed. Het is aan jou om te constateren welke gedachten hiervan nog steeds voedend zijn en welke ondertussen toxisch zijn geworden. Het denken maakt een mix van bewuste en onderbewuste gedachten en maakt daar gevoelens van. Het lichaam brengt vervolgens dit mengsel tot leven. Hoe zou je ze anders kunnen beleven? Meestal heb je niet in de gaten dat je een mix beleeft. Hieraan zie je dat het goed is om bewust te worden van gedachten en hun oorsprong. Het brengt helderheid tussen authenticiteit en geprogrammeerdheid.

In het boek ‘BREINLIJF en bodywijsheid’ vind je informatie over samenhang tussen houding, beweging en verborgen emotie. De diepere betekenissen achter allerlei gewoontehoudingen worden beschreven. Het geeft verheldering over de vorm van buiken, ruggen en schouders, en over de stand van benen en voeten. De manier van bewegen vertelt veel over onderdrukte emotie. De houding, beweging en vorm van een lichaam geeft informatie over de innerlijke gesteldheid.