Eigen energie, wat is dat?

Eigen energie is de zielsafstemming in koppeling gebracht met je persoonlijkheid. Zolang je niet weet wat je zelf bent, kun je ook niet begrijpen welke energie er in jou op de voorgrond treedt.

Dan gebeuren je levensomstandigheden gewoon zonder dat je beseft waarom. Je eigen energie herken je het beste uit je vroege jeugd. Wat voor soort kind was je?… Welke eigen waarden droeg je al in je?… Wat kostte je moeite om te leren?… Wat werd je geleerd en hoe ging je hiermee om?… Hoe vaak kreeg je een standje voor begane fouten of straf voor onkunde?…
Het aanwijzen van fouten ontstaat alleen door oordelen; hoe de een vindt dat de ander dient te zijn. Gebruik falen als kracht tot inzage in jezelf.
Met het verstrijken van de jaren, die men op aarde leeft, kan men wel gaan inschatten of men de eigen weg is gevolgd. Hoeveel hebben wij gelaten voor een ander?… Hoeveel hebben wij gedaan voor een ander?… In hoeverre zijn wij “uit de verf” gekomen in ons eigen zijn tijdens onze samenleving met anderen?… In hoeverre zijn wij dienstbaar gebleven in het “uit de verf” komen van een ander?

Relaties.
Onze drang tot delen met onze tegenpool heeft vaak het gevolg, dat wij onze eigen leerweg uit het oog verliezen. Hoe moeilijk is het niet om dan de eigen energie te blijven voelen? Hoe vaak is deze energie niet vermengd met die van onze partner, onze kinderen? Hoe weten we dan nog wat onze eigen energie is? Als je je leven deelt met een ander, doorgrondt dan jouw motivatie waarom je met die ander in energie wilde vermengen, zodat je kunt genieten van elkaars zijn.

Levend zijn heeft te maken met bewustzijn in onszelf, bewustzijn om ons heen, èn de kracht deze twee te bundelen tot zijnskracht. Hoe groot kan je omgeving zijn als de omgeving in je is?
Het durven afleggen van onze negatieve gedachtenpatronen opent de weg naar onze zijnskracht. Hier valt werk te doen voor ieder mens op aarde!

De kracht tot verandering.
In ieder mens zit kracht tot verandering. Deze kracht tot voortgang voel je in het tweede chakra, in je buik. Hier zit de kracht tot verwerking van gebruikte energie. Deze kracht mogen we stimuleren door onze handen op onze buik te leggen. Hiermee mogen wij deze kracht tot verwerken aantrekken. Hoe werkt deze energie? Wel, door onze handen vragen wij en geven wij aan onszelf. Deze energie maakt een cirkel in onze energie van groeikracht; of je dit nu bewust doet of niet maakt niet uit. Deze cirkel gaat langzaam ronddraaien om je te laten ervaren. Als deze kracht roteert komt er ruimte voor de kracht van verandering. Ieder idee tot verandering komt uit deze opgevulde cirkel. Laat het niet uitmaken wat de verandering je geeft. Laat het niet uitmaken hoe de verandering uitvalt, maar laat hem zijn. Weet dat je door dit gebaar jezelf helpt of je het nu bewust of niet bewust ervaart. De kracht tot verandering geeft altijd een stimulans tot vermeerdering. Hoe meer je je bewust bent van dit eigen vermogen, hoe meer duidelijkheid je hierin mag verkrijgen. Deze energie van kracht tot verandering is een stoffelijke energie, die verbinding heeft met je eigen zijn. Iedere ziel in een persoonlijkheid heeft deze kracht in bezit. Ieder mens mag deze kracht aanspreken!
Deze energie is oproepbaar! Deze energie ligt voor ons klaar, wanneer wij maar willen. Voor ieder mens is deze energie van kracht tot verandering bruikbaar, in bezit, alleen omdat wij nu in stof aanwezig zijn.
Nu we weten hoe we deze energie mo­gen gebruiken, dienen we zeer bewust om te gaan met deze kracht tot verandering. Iedere gedachte op deze wijze geplaatst wordt in energie tot manifestatie gebracht! Dus weet wat op zo’n moment je gedachten zijn.

Wij moeten er ook attent op zijn hoeveel van onze gedachten naar anderen gaan. En wat zijn dit voor gedachten? Zijn ze gevuld met onze Liefde of zijn ze gevuld met onze eigenliefde? Wat een verschil!
Iedere gedachte heeft ook gevolg voor jezelf, omdat gedachten energie zijn. Wij weten dat gedachten moordend kunnen zijn voor anderen, dat blikken kunnen doden. Weet, dat wat je gééft, door jezelf ontvangen dient te worden. Niet altijd in de directe toekomst. Maar we krijgen die gedachte als ontvangst terug! Hoe kunnen we nu peilen of het een nieuwe gedachte is die wij uitzenden, dan wel een gedachte die we terugontvangen? Zit hier voelbaar verschil in?

Ja, gelukkig wel.
Een nieuwe gedachte kunnen we herkennen doordat die geen beeldvorming kan veroorzaken.

De ervaring van deze nieuwe gedachte herkennen we nog niet in onszelf.
Een terugkomende gedachte is altijd plaatsbaar in ons weten.

Met dit weten kan de mens handelend optreden om zichzelf te helpen tot bewustwording van het zielsbezit. Je bewust worden van dit zielsbezit gaat heel geleidelijk om de stof te wennen. Naarmate er meer in zielsbezit is gebracht duurt de openingstijd in de persoonlijkheid relatief gezien wat langer, maar deze mens zal toch al werkzaam zijn in zijn of haar bezit. Met het verlopen van de tijd wordt het duidelijk, dat zielsbezit pas gebruikt kan worden, als er bewustzijn bij zit. Bewust ZIJN is geen wording! Wij leren in het leven om een LICHAAM te zijn in verbinding met de GEEST in bundeling met de ZIEL en dit alles TEGELIJKERTIJD